Belediye Kütüphaneleri Ankara Bölge Semineri Gerçekleştirildi

0
1039

Belediye Kütüphaneleri Ankara Bölge Semineri Gerçekleştirildi.

Daha önce 11 yıl sürdürülen Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri deneyimi aynı paydaşlarla yeni bir seminer dizisine dönüştürülerek yerel yönetimlerin kütüphaneleri paydaş alınarak yeni bir seminer dizi başladı.

Konu ile ilgili Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın açıklaması aşağıdaki gibidir.

Türkiye’de son yıllarda gündeme gelmeye başlayan belediye kütüphaneleri de en az halk ve okul kütüphaneleri kadar, belki daha fazla, ele alınması, değerlendirilmesi ve tartışılması gereken kütüphanelerdir. İstisnaları dışında ne yazık ki yolun daha başında oldukları söylenebilir. Bu nedenle özellikle gelişme çabasında olan belediye kütüphanelerini hem hareketlendirmek hem de sorunlarını irdeleyerek, onlara yardımcı olmak, desteklemek gerekmektedir.

Bu yaklaşımla Türk Kütüphaneciler Derneği, Goethe Institut Ankara ve Günışığı Kitaplığı işbirliği çerçevesinde planlanan Belediye Kütüphaneleri Bölge Seminerleri dizisinin ilki 21-22 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara Midas Otel’de yapılmıştır. Kütüphaneci, kütüphane çalışanı, kütüphane müdürü/yöneticileri, TKD şube başkanları ve akademisyenlerden oluşan toplam 50 davetli katılımcı ile gerçekleştirilen ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Marmara Belediyeler Birliği’nin de davet edildiği seminerde iki gün boyunca belediye kütüphanelerine ilişkin çeşitli bilimsel, mesleki ve uygulama sorunları ele alınmıştır. “Belediye (halk) kütüphanelerinin bugünü ve geleceği”, “belediye kütüphanelerinde kataloglama-sınıflama sorunları”, “belediye kütüphanelerinde mevzuat sorunları”, “belediye kütüphanelerinde edebiyat ve yayıncılık”, “belediye kütüphanelerinde yenilikçi hizmetler”, “belediye kütüphanelerinde iyi uygulama örnekleri” ve “belediye kütüphanelerinde mesleki sorunlar” başlıkları altında değerlendirilen konular çeşitli açılardan tartışılmıştır. Belediye Kütüphaneleri Ankara Bölge Semineri’ni son derece yararlı bulan ve ağırlıkla Ankara ve İç Anadolu Bölgesi illeri belediye kütüphanelerinden gelen katılımcılar, seminerlerin sürdürülmesini, seminer süresinin uzatılmasını, halk kütüphaneleri ile ilişkiler ve benzeri farklı konuların da ele alınmasını talep etmişlerdir. Başta Türk Kütüphaneciler Derneği olmak üzere seminerin paydaş kuruluşları Goethe Institut Ankara ve Günışığı Kitaplığı ile organizasyonda rol alan meslektaşlar Belediye Kütüphaneleri Bölge Seminerlerini diğer bölgelere yayarak sürdürme konusunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirmişlerdir.

Hem toplumun bilgilenme hakkını gerçekleştirmede hem de mezun profesyonel kütüphanecilere istihdam yaratma konusunda yeni olanaklar sunabilecek belediye kütüphaneleri ile ilgili bu seminer etkinliğinin mesleğimize katkı sağlamasını diler, destek ve işbirlikleri için Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara Goethe Institut ve Günışığı Kitaplığı’na, seminerde bilgi ve deneyimlerini sunum yaparak bizimle paylaşan hocalarımıza ve meslektaşlarımıza, katkıları için diğer arkadaşlarımıza ve gönüllü BBY Bölümü öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Seminer dizimizi diğer bölgelere genişleterek ve geliştirerek sürdürebilmeyi umuyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here