Dünya Çocuk Kitapları Haftası 2018 Yılı Türkiye Bildirisi’ni “Mavisel Yener” Yazdı.

0
1344

Dünya Çocuk Kitapları Haftası 2018 Yılı Türkiye Bildirisi’ni Bu Yıl “Mavisel Yener” Yazdı.

Her yıl Kasım’ın ikinci haftasında ÇOGEM – Ankara Üniversitesi
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından, Dünya Çocuk Kitapları Haftası Türkiye Bildirisi yayımlanıyor.
Prof. Dr. Sedat Sever’in başkanlığını sürdürdüğü merkez bu yılın
bildirisini yazar Mavisel Yener’in kaleme almasını istedi.

2018 DünyaÇocuk Kitapları Haftası Türkiye Bildirisi

“Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda aslında neyi kutluyoruz?
Çocuklar ile nitelikli kitabın, yazarın, çizerin buluşmasını
kutluyoruz. Çünkü bu buluşma nasıl “insan” olunacağının ipuçlarını veriyor,
kitap pencerelerini güneşe açıyor. Ki bu pencereler çocukların da gözlerinin açık
olması anlamına geliyor.
Nitelikli çocuk kitaplarını kutluyoruz. Çünkü kitap toplumun dününü,
bugünü, yarınını içinde saklar, bir çınar gibi köklerini ülkenin damarlarına salar.
Nitelikli kitap, nitelikli insan yetiştirir.
Çocuğun kitap sevincini kutluyoruz. Çünkü, çocuğun kitapla
buluşması, bir düşü gerçeğe, duyguları sevgiye, tekliği çokluğa dönüştürmek
anlamına gelir. Çocukken uzakları yakınımızda duyumsamamız,
tanımadıklarımızla tanış olmamız, hayata tutunmamız, incelikli bakışımız,
sevince yakın duruşumuz kitaplar aracılığı ile olmadı mı?
Ülkemizin kültür birikimine, eğitimine köklü hizmetlerde bulunmayı
kutluyoruz. Çünkü, çok yönlü yazınsal ürünlerle çocukları buluşturmak
demek, ülkemizin kültür birikimine, eğitimine köklü hizmetlerde bulunmak,
insanlık yolunda ilerlemek anlamına gelir. Okuma kültürü bir ülkenin
gelişmişliği ile doğru orantılıdır.
Kitaplarla gelen bilgiyi, keşifleri kutluyoruz. Çünkü okuyan çocuğun
bilgi dağarcığı genişler, bilgi sahibi olan birey, kendini özgür duyumsar.
Kendini özgür duyumsayan birey, içsel zenginliğinin farkına varır. Her kitap,
kutlanması gereken bir keşiftir.
Düşünme yetimizi kutluyoruz. Çünkü, okuyan çocuk, düşünmeyi
öğrenir. Dış dünyayı ve kendini algılar, anlamlandırır, sorgular, zihnini etkin
kullanır, yaratıcılığı artar.
Çocukların kültür ve beğeni düzeyini, belleğini, duygularını,
değerlerini yükseltmeyi kutluyoruz. Çünkü, okuma yolculuğu çocuğun
algısını değiştirir; insanlığa ait ortak değerleri benimsemesi, çevresini
kucaklaması için yepyeni ufuklar açar.
Çocuk kitaplarının işlevlerinin duyarlı yetişkinler tarafından
anlaşılmasını kutluyoruz. Çünkü çocukların, iyi çocuk kitaplarının taşıması
gereken özellikleri bilen, onlara destek olabilecek duyarlı yetişkinlere
gereksinimi var.

Nitelikli çocuk kitaplarının yurdumuzun her köşesine ulaşmasını
kutluyoruz. Çünkü, yurdun ücra bir köşesinde yaşayıp, iyi bir çocuk kitabına
ulaştığında onu şefkatle okşayan çocuğun yürek çarpıntısı, kutlanacak bir şeydir.
Bu yürek çarpıntıları, toplumumuzun çağdaş kültür sanat anlayışının
basamaklarında yükselebilmesi açısından önemlidir.
Uygarlığa yürümeyi kutluyoruz. Çünkü çocuk kitapları, kitapsever
nesilleri peşlerine takarak onların sınırlarını genişletir, çağdaş uygarlık yolunda
emek harcamaları için yüreklendirir.
Bebeğine kitap okuyan anne-babayı kutluyoruz. Bebeklere kitap
okunmasını öneren çocuk doktorlarını, hemşireleri, psikolojik danışmanları,
rehber öğretmenleri kutluyoruz. Çünkü, çocuk kitapları bebeklik döneminden
itibaren çocukların en iyi arkadaşları, sırdaşlarıdır. Kitaplar bebeklerin dil
becerilerini, duygusal ve sezgisel algılarını, kavramsal algılarını geliştirir. Sanat
duyarlığı kazandırır.
Çocukların dünyayı değiştirmesini kutluyoruz. Çünkü çocuklar dolup
taşarsa, dünya değişir. O kabı dolduran, kitaplardır. Taşmayla beraber eylemlilik
başlar. Yüreğini kitaplarla dolduran bir çocuk, iyi bir okur olmasının yanısıra,
geleceğin yazarı olabilmek için, birikimini çoktan yapmaya başlamıştır.
Çocuk yazınına emek veren herkesi kutluyoruz. Çünkü akademisyen,
öğretmen, kütüphaneci, yazar, ressam, yayıncı, editörler ile ÇOGEM (Ankara
Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi),
ÇGYD (Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği), Çocuk Vakfı, Herkese Kitap
Vakfı gibi gönüllü çalışmalar gerçekleştirenler, sanat eğitimi yapan kurumlar ve
bu alana hizmeti olan herkes kutlanmayı hak ediyor.
Öyleyse, ülke olarak, çocuklarımızın sanatsal, düşünsel gereksinimlerini
karşılamak için, kitap okuma seferberliği ilan edip, yaşadığımız, tanığı
olduğumuz, can verdiğimiz bu döneme ve geleceğe, insan sıcağını, kitap ışığını,
aklın gücünü nakışlayalım”

Mavisel Yener

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here