İlk Çocuk Dergimiz “Mümeyyiz” Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde

0
1849

Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi “Mümeyyiz” Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde sergilenmeye başladı.

Mümeyyiz, 1869-1870 yıllarında yayınlanmış toplam 49 sayılık bir dergidir. Mümeyyiz adlı bir gazetenin Cuma günü çıkarılan eki olarak yayınlanmıştır.

Mümeyyiz’de hedef kitle, ilk öğrenim çağındaki çocuklar olmuştur. Bu dönemdeki
çocukların iyi yetişmelerine katkıda bulunabilmek için dergide değişik telif yazılara,
çevirilere, hikâyelere ve diğer çalışmalara yer verilmiştir

“Türk dergiciliğinde bir ilk olan diğer bir girişim ise 1869 yılında Mümeyyiz’in çıkarılmasıdır. Aynı adla bir gazetenin haftalık eki olarak yayınlanan Mümeyyiz, ilk çocuk dergisi unvanına sahiptir.” (Ertuğ 1970, 186; aktaran: Şimşek 2001, 115). “Bu (Mümeyyiz), Türkiye’deki ilk çocuk dergisiydi.” (Meydan Larousse 1986). “Haftalık olanıysa (Mümeyyiz), doğrudan doğruya çocuklara yönelik ilk Türkçe gazetedir.”
(Büyük Larousse 1986). “Tanzimat dönemi çocuk dergilerinden en uzun ömürlüsü ilk çocuk dergisi unvanına da sahip olan Mümeyyiz dergisidir.” (Şimşek 2001, 119).

“Bu gazete haftada bir kere Cum‘a günleri Asmaaltı’nda Çamlıhan Matba‘ası’nda çıkar.
Birseneliği kırk ve altı aylığı yigirmi beş ve üç aylığı on beş kuruşadır. Küçük nüshası yigirmi, büyük
nüshası kırk parayadır. Terbiye vü menâfi‘-i etfâle müte‘allik âsâr, meccânen basılır.”

Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi "Mümeyyiz" Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde sergilenmeye başladı. Mümeyyiz, 1869-1870 yıllarında yayınlanmış toplam 49 sayılık bir dergidir. Mümeyyiz adlı bir gazetenin Cuma günü çıkarılan eki olarak yayınlanmıştır.#adnanotukenihk#AdnanÖtükenİlHalkKütüphanesi#İlkÇocukDergisi#ÇocukDergisi#Mümeyyiz#OkumaKültürü#ÇocukEdebiyatı#KütüphaneTV

Posted by Aydın İleri on Monday, December 10, 2018

kaynak:

#adnanotukenihk
#AdnanÖtükenİlHalkKütüphanesi
#İlkÇocukDergisi
#ÇocukDergisi
#Mümeyyiz
#OkumaKültürü
#ÇocukEdebiyatı
#KütüphaneTV

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here