Kadın Eserleri Kütüphanesi Ajandası Yayınlandı

0
1096

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfının 30. yıl, 2020 Ajandası çıkıyor!
Ajandayı 26 Aralık 2019 tarihinden itibaren kütüphaneden temin edebilirsiniz.

2020 ajandamızın teması, kuruluşumuzdan bu yana üzerinde önemle durduğumuz kadınlara ait özel arşivler. Bu doğrultuda 52 kadın özel arşivini, yer aldığı kurum, bağış süreci, barındırdığı malzeme, belgelerin kapsadığı dönem, arşiv üzerinde yürütülen kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları vb. açılardan ele alan metinler hazırlamaya çalıştık.

Vakfımız bünyesinde bulunan kadın özel arşivleri de dâhil olmak üzere, kadınlara ait özel arşiv barındıran ve ulaşabildiğimiz kurumlardan Aşiyan Müzesi, Atatürk Kitaplığı, Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Enstitüsü, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, SALT Araştırma, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) koleksiyonlarında bulunan kadın özel arşivlerine yer verdik.

Umuyoruz bu çalışmayla, araştırmacıların kadınlara ait özel arşivlerden ve bu arşivleri barındıran arşiv merkezlerinden haberdar olmalarını, kadınların özel arşivlerinin görünür kılınmasını ve kadınların özel arşivlerini bağışlamaları konusunda farkındalık yaratmayı sağlayabiliriz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here