Okul Kütüphanecilerinin 20. Millî Eğitim Şûrası’na Önerileri

0
323

Okul Kütüphanecilerinin 20. Millî Eğitim Şûrası’na Önerileri

Okul Kütüphanecileri Derneği olarak 1-3 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenecek 20. Millî Eğitim Şûrası ile ilgili önerilerimiz aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Okul kütüphanelerinin, eğitimde öğrenmeyi destekleyici önemli ve temel bir işlevi bulunmaktadır. Sağladığı bilgi kaynakları ve hizmetleri (okuryazarlık becerileri, bilgiye ulaşma, vb.) çeşitli konularda öğrenenlerin akademik gelişim ve yaşam boyu öğrenme becerilerini desteklemektedir. Özellikle, eleştirel düşünme, tasarımsal düşünme, analitik beceriler ve çoklu okuryazarlık gibi 21. Yüzyıl bilgi, beceri ve yeterliliklerin öğrenenlere kazandırılması sürecinde okul kütüphanelerinin etkin rol oynadığı ve öğrenmeyi desteklediği bilinmektedir.

Bununla birlikte eğitim sistemi içinde okul öncesinden üniversiteye kadar kütüphanelerin öğrenenlerin bilgiye ulaşma, analiz etme, elde
ettiği bilgiyi sunma ve kullanma becerilerini geliştirme gibi klasik
kütüphaneciliğin çok daha ötesinde işlevler yerine getirmeye başladığı bir gerçektir.

Buradan yola çıkarak:

“Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği” teması altında tartışılmak üzere
önerilerimiz:
1. Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı eğitimde fırsat eşitsizliğinin
azaltılması amacıyla öğrenenlerin bilgiye ulaşma, analiz etme ve
kullanma gibi becerileri kazanmasına yönelik Okul Kütüphanecileri
Derneği tarafından K-12 yıl grupları için hazırlanan “21.yy Öğrenenleri için Bilgi Okuryazarlığı İlke ve Standartları’nın müfredata dahil edilmesi.

2. Yaşam boyu öğrenme sürecinin ilk yıllar eğitiminden itibaren müfredata alınması.

3. VII. Milli Eğitim Şura’sında alınan kararlardan biri olan “ Köy
okullarında birkaç köyü içine alan bölge köy okulu kütüphaneleri
kurulmalıdır.” Maddesinin YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) ve Taşımalı eğitim hizmeti veren okullarda hayata geçirilmesi.

4.Okul öncesinden üniversiteye hatta üniversite sonrası öğrenenlerin bilgiye ulaşma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mevcut tüm kütüphane yönetmelik, yönerge vb. gözden geçirilmesi eşgüdüm halinde çalışacak şekilde düzenlenmesi.

5.K-12 öğrenenlerinin okuma kültürünü edinmelerini ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin sürekliliğini sağlayacak en önemli bileşen olduğunun unutulmaması.
6. Şimdiye kadar tüm yönetmelik, yönergeler de belirtildiği gibi; Tüm eğitim öğretim kurumlarında tam işlevli bir kütüphanenin kurulması ve tam zamanlı bir kütüphanecinin istihdam edilmesi.

7. Okul kütüphaneleri eğitim sistemi içerisinde idari bir birim olarak görülmemeli, amacı doğrultusunda öğrenci ve öğretmenin eğitim/öğretim faaliyetini destekleyen aynı zamanda bilgi okuryazarlığı eğitimleri veren eğitim odaklı bir öğrenim merkezi olduğu kabul edilerek, Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanlarının (Kütüphaneci) memur statüsünden çıkarılıp
eğitim kadro içerisinde yer almalıdır. Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı olmayan farklı eğitim düzeylerindeki kişilerin/uzmanların/öğretmenlerin bu alanda yer almasına izin verilmemesi gerekir.

8. Günümüze kadar çıkartılmış ve hâlâ geçerli olan tüm yönetmelik ve yönergelerin işlevsel hale getirilmesi.

Okul Kütüphanecileri Derneği
iletisim@okd.org.tr

Ayrıntılı bilgi için www.okd.org.tr

20. Millî Eğitim Şûrası İle İlgili Önerilerimiz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here